NC UKRAINE
 
 Ukraine
Road
Note:  
 

Palmares | More
Year   1   2   3  
1992   Vladimir Pulnikov (ukr)   Evgueni Zagrebelny (ukr)   Oleg Petrovitch Chuzhda (ukr)  
1996   Oleg Pankov (ukr)   Mikhaylo Khalilov (ukr)   Alexandre Markovnitchenko (ukr)  
1997   Yuri Prokopenko (ukr)   Andrej Korolev (ukr)   Sergej Bodatchiov (ukr)  
1998   Vladimir Duma (ukr)   Vassily Zaika (ukr)   Dimitri Schipak (ukr)  
1999   Alexander Fedenko (ukr)   Oleg Pankov (ukr)   Ruslan Pidgornyy (ukr)  
2000   Vladimir Duma (ukr)   Volodymir Gustov (ukr)   Valery Kobzarenko (ukr)  
2001   Kiril Pospeyev (ukr)   Sergiej Savieliev (ukr)   Sergej Avdeev (ukr)  
2002   Alexander Klymenko (ukr)   Ruslan Pidgornyy (ukr)   Alexei Nakazny (ukr)  
2003   Sergei Gontchar (ukr)   Sergej Matveyev (ukr)   Maksym Rudenko (ukr)  
2004   Oleg Rouban (ukr)   Vladimir Duma (ukr)   Denys Kostyuk (ukr)  
2005   Mikhaylo Khalilov (ukr)   Roman Lugovyi (ukr)   Oleksandr Kvachuk (ukr)  
2006   Volodymir Zagorodny (ukr)   Volodymir Starchyk (ukr)   Denys Kostyuk (ukr)  
2007   Volodymir Zagorodny (ukr)   Ruslan Pidgornyy (ukr)   Mikhaylo Khalilov (ukr)  
2008   Ruslan Pidgornyy (ukr)   Denys Kostyuk (ukr)   Volodymir Zagorodny (ukr)  
2009   Volodymir Starchyk (ukr)   Oleksandr Kvachuk (ukr)   Ruslan Pidgornyy (ukr)  
2010   Vitaliy Popkov (ukr)   Ruslan Pidgornyy (ukr)   Oleksandr Sheydyk (ukr)  
2011   Oleksandr Kvachuk (ukr)   Anatoliy Pakhtusov (ukr)   Oleksandr Polivoda (ukr)  
2012   Andriy Grivko (ukr)   Dmytro Krivtsov (ukr)   Oleksandr Polivoda (ukr)  
2013   Denys Kostyuk (ukr)   Vitaliy Buts (ukr)   Volodymir Zagorodny (ukr)  
2014   Vitaliy Buts (ukr)   Denys Kostyuk (ukr)   Dmytro Krivtsov (ukr)  
2015   Mykhaylo Kononenko (ukr)   Denys Kostyuk (ukr)   Oleksandr Polivoda (ukr)  
2016   Oleksandr Polivoda (ukr)   Vitaliy Buts (ukr)   Denys Kostyuk (ukr)  
2017   Vitaliy Buts (ukr)   Andrii Bratashchuk (ukr)   Oleksandr Polivoda (ukr)  
2018   Oleksandr Polivoda (ukr)   Andrii Bratashchuk (ukr)   Maksym Vasilyev (ukr)  
2019   Andriy Kulyk (ukr)   Oleksandr Polivoda (ukr)   Mykhaylo Kononenko (ukr)  

2 victories: Vitaliy Buts (ukr), Vladimir Duma (ukr), Oleksandr Polivoda (ukr), Volodymir Zagorodny (ukr)