NASU BLASEN
 
Land:    Japan
Jahr:   2017
Kategorie:   Continental
Manager:   Atsuhito Wakasugi
Sportliche Leiter:   Yoshiyuki Shimizu
Assistent:   Takuya Gunji, Kota Iwai
 

Fahrer | Photos | Gewinne | Ranglisten | 2016 | 2018
Name Nat.   Geboren   Team 2016  
Ginji Arashiro      1997-10-07   Nasu Blasen  
Takahito Kishi      1994-03-09   Ciervo Nara - Merida  
Shota Minowa      1994-01-12  
Hayato Nishio      1994-01-09   Nasu Blasen  
Masayuki Shibata      1994-11-03  
Masaki Shimojima      1993-03-13   Nasu Blasen  
Yoshitomo Wakasugi      1987-08-12   Nasu Blasen  
Naoya Yoshioka      1991-12-23   Nasu Blasen