UKYO
 
Country:    Japan
Year:   2018
General manager:   Ukyo Katayama
Team manager:   Ukyo Katayama
Assistant:   Tadahiko Kuwabara, Yasuke Numazawa, Pablo Urtasun Perez
 

Cyclists | Photos | Transfers | 2017
Name Nat.   Birthdate   Team 2017  
Rodrigo Araque Llorente [?]      1991-02-05   Ukyo  
Nathan Earle [?]      1988-06-04   Ukyo  
Salvador Guardiola Tora [?]      1988-09-05   Ukyo  
Yusuke Hatanaka [?]      1985-06-21   Ukyo  
Takaaki Higuchi [?]      1995-09-29   Ukyo  
Eiichi Hirai [?]      1990-11-18   Ukyo  
Yoshimitsu Hiratsuka [?]      1988-11-13   Ukyo  
Yukinori Hishinuma [?]      1992-03-05   Ukyo  
Michimasa Nakai [?]      1994-09-22   Ukyo  
Benjamí Prades Reverte [?]      1983-10-26   Ukyo  
Oscar Pujol Munoz [?]      1983-10-16   Ukyo  
Suguru Tokuda [?]      1994-05-31   Ukyo  
Tanzo Tokuda [?]      1992-04-13   Ukyo