SHIMANO
 
Country:    Japan
Year:   2018
General manager:   Masamitsu Ehara
Team manager:   Akira Bandou
Assistant:   Takashi Narushima, Kenji Maruyama, Hidenori Nodera
 

Cyclists | Photos | Transfers | 2017
Name Nat.   Birthdate   Team 2017  
Yuya Akimaru [?]      1991-06-01   Shimano  
Takuma Akita [?]      1994-01-01   Shimano  
Shotaro Iribe [?]      1989-08-01   Shimano  
Keisuke Kimura [?]      1991-12-15   Shimano  
Takahiro Koyama [?]      1996-11-28   Shimano  
Ryo Minato [?]      1992-04-12   Shimano  
Kakeru Mizutani [?]      1997-02-02   Shimano  
Kota Yokoyama [?]      1995-05-20   Shimano