NASU BLASEN
 
Country:    Japan
Year:   2018
General manager:   Atsuhito Wakasugi
Team manager:   Yoshiyuki Shimizu
Assistant:   Takuya Gunji, Kota Iwai
 

Cyclists | Photos | Transfers | 2017
Name Nat.   Birthdate   Team 2017  
Ginji Arashiro [?]      1997-10-07   Nasu Blasen  
Takahito Kishi [?]      1994-03-09   Nasu Blasen  
Shota Minowa [?]      1994-01-12   Nasu Blasen  
Hayato Nishio [?]      1994-01-09   Nasu Blasen  
Masayuki Shibata [?]      1994-11-03   Nasu Blasen  
Masaki Shimojima [?]      1993-03-13   Nasu Blasen  
Yoshitomo Wakasugi [?]      1987-08-12   Nasu Blasen  
Naoya Yoshioka [?]      1991-12-23   Nasu Blasen