NASU BLASEN
 
Country:    Japan
Year:   2016
Category:   Continental
General manager:   Yasunori Usui
Team manager:   Yoshiyuki Shimizu
Assistant:   Takuya Gunji, Atsuhito Wakasugi
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2015 | 2017
Name Nat.   Birthdate   Team 2015  
Ginji Arashiro      1997-10-07  
Kota Iwai      1991-11-07   Nasu Blasen  
Hikaru Kosaka      1988-10-21  
Kyohei Mizuno      1988-10-23   Kinan  
Hayato Nishio      1994-01-09  
Masaki Shimojima      1993-03-13  
Michinari Takagi      1993-04-16  
Yoshitomo Wakasugi      1987-08-12   Nasu Blasen  
Naoya Yoshioka      1991-12-23   Nasu Blasen