VINO - ASTANA MOTORS
 
Country:    Kazakhstan
Year:   2017
Category:   Continental
General manager:   Venera Gavrilova
Team manager:   Sergey Kruchina
Assistant:   Sergey Danniker, Vladimir Voloshin
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2016 | 2018
CycleBase Ranking
217   Yevgeniy Gidich
1172   Yevgeniy Nepomnyachshiy
1302   Alexey Voloshin
1344   Nikita Sokolov
1619   Stepan Astafyev
1888   Dmitriy Lukyanov
2293   Taras Voropayev
2458   Sergej Vlassenko