VINO - ASTANA MOTORS
 
Country:    Kazakhstan
Year:   2017
Category:   Continental
General manager:   Venera Gavrilova
Team manager:   Sergey Kruchina
Assistant:   Sergey Danniker, Vladimir Voloshin
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2016 | 2018
CycleBase Ranking
222   Yevgeniy Gidich
1187   Yevgeniy Nepomnyachshiy
1312   Alexey Voloshin
1359   Nikita Sokolov
1653   Stepan Astafyev
1922   Dmitriy Lukyanov
2216   Sergej Vlassenko
2352   Taras Voropayev