TRANSFERS
 
Teams | Cyclists

 
Database: 
Team: 
Country: 
Trainees: 
Rumours: 

Name   From   To Remarks
Ricardo Garcia Ambroa   Euskadi   Retired
Peio Goikoetxea Goiogana   Euskadi   Retired
Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez   Euskadi   Euskadi - Murias
Antonio Jesus Soto Guirao      Euskadi
Dzmitry Zhyhunou      Euskadi