NASU BLASEN
 
Country:    Japan
Year:   2017
Category:   Continental
General manager:   Atsuhito Wakasugi
Team manager:   Yoshiyuki Shimizu
Assistant:   Takuya Gunji, Kota Iwai
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2016 | 2018
Name Nat.   Birthdate   Team 2016  
Ginji Arashiro      1997-10-07   Nasu Blasen  
Takahito Kishi      1994-03-09   Ciervo Nara - Merida  
Shota Minowa      1994-01-12  
Hayato Nishio      1994-01-09   Nasu Blasen  
Masayuki Shibata      1994-11-03  
Masaki Shimojima      1993-03-13   Nasu Blasen  
Yoshitomo Wakasugi      1987-08-12   Nasu Blasen  
Naoya Yoshioka      1991-12-23   Nasu Blasen